OPEN WORKSHOPS, et al

[[ ΑNOIXTA EΡΓΑΣΤΗΡΙΑ // OPEN WORKSHOPS ]]
17.O6.2O17, 10:00-14:00
Κέντρο Πόλης Πάφου // Pafos City Centre


Στο πλαίσιο του προγράμματος της Κοινωνικής Συμμετοχής, στούντιο, γκαλερί και εργαστήρια χεροτεχνών και καλλιτεχνών στο κέντρο της πόλης υποδέχονται επισκέπτες και συνομιλούν μαζί τους για τον τρόπο και διαδικασία της δημιουργίας των έργων τους. Θα κυκλοφορήσει σχετικός οδηγός.
*Με τη συνεργασία των Cyprus Open Studios.

Within the context of the Community Involvement programme, studios, galleries, and art and crafts workshops in the town centre, welcome visitors and chat with them about the method and process of creating their artworks. Α map will be published with each location.
**With the cooperation of Cyprus Open Studios.

www.pafos2017.eu                   &            www.cyprusopenstudios.com

pafos2017_banner              FINAL LOGO

COS will occupy a vacant shop (08 on the map) where 8 members will be interacting with the public and introduce people to the world-wide open studio concept. Our beloved Cyprus is a small – but perfectly formed! –  island in the Eastern Mediterranean, far, far away from the hustle and bustle of big time art dealing in major centres of the world. For that reason we, at Cyprus Open Studios (COS), are ‘taking the mountain to Mohammed’ by creating a portal for artists to exhibit abroad.

Due to the OPEN WORKSHOPS event, the COS organisers have decided to

keep registration OPEN until 20 June 2017.

—oOo—

Cyprus Open Studios (COS) are proud to have been instrumental in introducing six Cyprus-based artists, first to the selection at the Royal Academy of Arts in London and, traditionally, on to the Salon des Refuses when not selected by the RA. The latter opened on 1 June and will close tomorrow, 4 June 2017 – we wish them all the very best of luck! Next year, we will do it all again. If you are interested, please contact us on info@cyprusopenstudios.com

Here are a few shots taken at the opening night at the Salon des Refuses exhibition:

Enormous thanks to Marina Emphietzi-Harris for her hard work in putting it all together. Without you, this would not be possible!

Till next time, keep on creating!

The COS Team.

Advertisements

MAKING MAGIC

Everyone who is interested in art will have pursued their interest by visiting museums, galleries, street art fairs, open studios, or someplace where they could feast their eyes on the magic that is art.

 

Let’s consider art as magic. Firstly, magicians do sometimes appear out of a puff of smoke but how long has it taken that magician to create that magic trick? It was first a thought, then the work began to manifest that thought into reality. After much hard work and many mistrials, the magician goes ahead and charms the audience who responds with oohs and aahs. What we often forget is that the trick may have taken years to perfect.

 

Art is magic. The artist walked the exact same path as the magician by first dreaming about making the piece of art you are looking at and has probably taken quite a long time arriving at the point of showing it. Possibly even years of study, with mounting student loans and burning the candle at both ends, but in the end, there it was – magic manifested.

magic-wand

All over the world artists, makers and creators share their magic with those who admire not only the end product, but also the making of such magic. There are many who aspire also to create such magic. Not the same magic though; a trick is only a trick when no one else can do it. But those who wish to make their own magic go ahead and do their years of study and hard work and experience mistrials until they are able to share their own kind of magic with others.

 

Here in Cyprus there are many magicians who create their own form of magic: ART, manifested in paintings, sculpture, mosaics, glass work, jewellery, ceramics – oh, too many to name here. If you happened to have been in Cyprus during the month of October, you will have had the opportunity to see how this magic was made. Cyprus Open Studios 2016 ran over the first four weekends in October and if you were amongst the close-to-2000 visitors to the artists’ studios and work spaces across the island, you were some of the lucky ones who could meet these magicians.

 

 

If you were not so lucky to be visiting our Island of Love during this period, do not despair – it will happen again in October 2017 and it will be even bigger and better and more magical than Cyprus has ever seen. It’s not every day you get to talk to an artist about their work and their process, especially in the place where they make their work. We think it is magical. We trust that you will agree.

 

There are plans in the pipeline to make our second year of Cyprus Open Studios truly magical. It is a very important year for Cyprus, and especially for Paphos, the 2017 European Capital of Culture, twinned with Aarhus in Denmark. Expect works of art in every imaginable medium celebrating the rich cultural heritage of this jewel in the Mediterranean. Excitement is running at fever pitch as we are all preparing for this momentous occasion.

 

If you wish to be part of all this (as an artist – of just about any kind), registration for participation will open on 1 December 2016. You will be able to access the registration form on our website at http://www.cyprusopenstudios.com/index.php/en/membershipBUT … we are in the process of giving our website a face-lift which we think will knock your socks off.

 

And there is one really big surprise waiting in the wings. But you will have to be patient as it needs to be ready for unveiling when it has been fine tuned. Don’t forget to click on the FOLLOW button on this page so that you will get automatic updates in future.

 

If you wish to be part of this phenomenal occasion by sponsoring our event, we would be delighted to hear from you. Please send us an email: info@cyprusopenstudios.com

 

For any further information, please contact:

Maria – for English –  +357 99 512 959

Marina – for Greek – +357 99 341 726

Nora  –  for Greek  –   +357 99 678 132

The Golden Mean Conundrum

When I was in primary school, I was extremely competitive in the area of mental arithmetic, always having my hand up first, snapping my fingers to be asked for the answer before anyone else got a chance.

understanding-the-new-math

Then I went to high school and discovered what real mathematics were and baulked. I discovered I had no mathematical hair on my head and opted for a secretarial course which included bookkeeping. I could cope with that, double entries notwithstanding.

typingclass

However, I have always been interested in art and at that time of opting out of mathematics, was often asked by fellow pupils to illustrate their poems in their anthologies for the literary lessons. I did it gladly even though my own anthology suffered in the process.

I never studied art academically. But my interest was so great that when I had the opportunity to make a career change, I opened my own little gallery and framing business. It was while learning how to do framing, I suddenly realised that my lack of mathematics was a real restriction as framing was all about angles and degrees. I learned how to cope with that and all went well. I still had no idea what was meant by calculus, algorithms or the Fibonacci sequence.

golden-ratio

http://www.livescience.com/37704-phi-golden-ratio.html

And when I retired from the grind of a nine-to-five day and came to Cyprus, I decided to learn how to draw… properly. I went to Elli Lestas for three years and they were years well spent! It meant learning about perspective and the Golden Ratio. It was then I realised that Luca Pacioli was absolutely correct when he stated: ‘Without mathematics there is no art.” What a rude awakening I had!

I started studying Leonardo, Michelangelo, Whistler, Rembrandt, Renoir, and many others and in the process, discovered that they all used the Golden Ratio to some extent – even Picasso used it in his cubist paintings!

golden-mean-presentation01-28-728

Essentially it is the “Rule of Thirds” and there is a good video on YouTube about this – https://www.youtube.com/watch?v=piIiR6cqGlY presented by www.thevirtualinstructor.com – if you are looking for additional instruction, there you go!

FINAL LOGO

The registration process for participation in Cyprus Open Studios in October is progressing well. There are a few drawbacks in that we are doing everything for the ‘first time’ and we all know how that can hurt! As we learn, things get easier and next year should be a doddle.

Please remember that the deadline is 30 April 2016 – don’t miss out on this opportunity to get your name out there. It won’t be ‘up in lights’ but it will be in print and on the internet – make use of all the facilities you are being offered.

Another piece of good news is that we are now officially in collaboration with Pafos2017 and will be having a meeting this week to finalise formalities. Unfortunately, there are no monetary benefits – only status! We hope to improve that next year…

We were delighted to see E.KA.TE. members are arranging an Open Studios event in April in Limassol – it is a great way to enhance awareness of the open studios concept and we wish them well.

The next blog post will go out AFTER registration has closed which means we will know how many participants there will be this year. The hard work is in progress to upload all the information we have received so far – it’s looking good! Much, much more to do!

Check out the website: www.cyprusopenstudios.com – see you next time!