OPEN WORKSHOPS, et al

[[ ΑNOIXTA EΡΓΑΣΤΗΡΙΑ // OPEN WORKSHOPS ]]
17.O6.2O17, 10:00-14:00
Κέντρο Πόλης Πάφου // Pafos City Centre


Στο πλαίσιο του προγράμματος της Κοινωνικής Συμμετοχής, στούντιο, γκαλερί και εργαστήρια χεροτεχνών και καλλιτεχνών στο κέντρο της πόλης υποδέχονται επισκέπτες και συνομιλούν μαζί τους για τον τρόπο και διαδικασία της δημιουργίας των έργων τους. Θα κυκλοφορήσει σχετικός οδηγός.
*Με τη συνεργασία των Cyprus Open Studios.

Within the context of the Community Involvement programme, studios, galleries, and art and crafts workshops in the town centre, welcome visitors and chat with them about the method and process of creating their artworks. Α map will be published with each location.
**With the cooperation of Cyprus Open Studios.

www.pafos2017.eu                   &            www.cyprusopenstudios.com

pafos2017_banner              FINAL LOGO

COS will occupy a vacant shop (08 on the map) where 8 members will be interacting with the public and introduce people to the world-wide open studio concept. Our beloved Cyprus is a small – but perfectly formed! –  island in the Eastern Mediterranean, far, far away from the hustle and bustle of big time art dealing in major centres of the world. For that reason we, at Cyprus Open Studios (COS), are ‘taking the mountain to Mohammed’ by creating a portal for artists to exhibit abroad.

Due to the OPEN WORKSHOPS event, the COS organisers have decided to

keep registration OPEN until 20 June 2017.

—oOo—

Cyprus Open Studios (COS) are proud to have been instrumental in introducing six Cyprus-based artists, first to the selection at the Royal Academy of Arts in London and, traditionally, on to the Salon des Refuses when not selected by the RA. The latter opened on 1 June and will close tomorrow, 4 June 2017 – we wish them all the very best of luck! Next year, we will do it all again. If you are interested, please contact us on info@cyprusopenstudios.com

Here are a few shots taken at the opening night at the Salon des Refuses exhibition:

Enormous thanks to Marina Emphietzi-Harris for her hard work in putting it all together. Without you, this would not be possible!

Till next time, keep on creating!

The COS Team.

Advertisements

Excitement is Rising

As we come closer to the October event, things hot up.
Don’t simmer on the back burner – get to the fire and get hot!
boiling-pot

We are just reaching the end of the Early Bird reduced registration fee structure and although quite a few have grabbed the opportunity, many are still simmering… However, no need to panic! As from 1 March until 30 April 2017, registration fees are exactly the same as they were last year. This is, of course, extraordinary as we are offering more than ever before!

Here at the virtual COS office we are working towards making the experience more and more exciting and this year, we have added the opportunity for professional artists to be selected for gallery exhibitions. This is a first! The attraction is the price. For a flat fee – way less than galleries usually charge – you will have the full force of Cyprus Open Studios (COS) promotional machine behind you. If you are selected, you will be listed under the separate heading of Cyprus Open Galleries on the website.

If you do not get selected by the galleries who are hosting this year, we would strongly recommend that you team up with each other or with other artists in your area to open a studio space together. If you have any questions about this process, please contact us for further details. It is an opportunity not to be missed!

gabi-gillian-2Visitors to Gillian Keef’s open studio

Last month we shared a blog post from Jason Horejs, who is the Owner of Xanadu Gallery in Scottsdale, Arizona – here is the link in case you have missed it: http://reddotblog.com/hosting-a-successful-open-studio/

One of the points he made was this:
With more and more open studio events appearing around the country, this is a great topic. An open studio tour can be a great way to get your feet wet if you’re new to the art market, and for established artists it can be a great way to build connections directly with art buyers.

And the other point that really impressed me was this:
If you think about it, it’s almost like a treasure hunt. Participants are provided with a map and then get to plot their course from studio to studio looking for art that grabs them.
Participants also get to meet the artist. Art buyers love this! While it’s certainly possible to fall in love with a piece of art for its own sake (this happens all the time in the gallery), it adds a whole new dimension for clients when they can meet the artist.
At COS, it is our mission to make the experience of both artists and visitors one to be remembered and also to create the desire to do it again next time.

Another first for COS is that we have assisted 6 artists to register for selection at the Royal Academy of Art in London; their Summer Show is one that artists will forfeit their eye teeth for! The 6 artists are all members of Cyprus Open Studios and we will do everything in our power to make their experience as painless as possible.

the-royal-academy-of-arts-piccadilly-london-f3hrejThe Royal Academy of Arts London

Should they not be accepted by the RA, they will automatically qualify to be exhibited at the Salon des Refuses, also in London. No mean ‘second prize’ – and yes, we at COS are assisting with that too.

salon-des-refusesOne of last year’s Salon des Refuses summer shows.

There are several other opportunities abroad and when we have further information, it will be shared on our blog – follow us by adding your email address in the space to the right and you won’t miss out!

However, if you wish to participate in exhibitions abroad under the Cyprus Open Studios umbrella, you need to be a member. Don’t be shy – have a look at our website which is growing with 2017 members – and complete the registration form. Registration closes on 30 April 2017, which will be extended until 31 May 2017, but with a small penalty for late registration.

Have a look at the FAQ if you are unsure of the procedure; if you cannot find your answer there, please contact us either via the website or by email at info@cyprusopenstudios.com – we would be delighted to help.

starving-artist Best guess for this image: Henry Wallis:  The Death of Chatterton

We have often heard and read about artists toiling away in cold attics in bitter winters with no hot water and six flights of stairs under snow. Well, in this day and age there is no need to starve, or commit suicide, as an artist.

These days, what we hear a lot is: ‘I’m not really good with a computer’… Our advice is: Get better! It can only improve your chances of success if you know how to handle emails and images as there will always be people like us at COS who are ready to help you promote your art. But you need to get your skills honed not only to produce your ‘product’, but also to ‘launch’ it.

rocket-launch

If you think we can help, send us a email… yes, that’s the way to do it!

Email Inbox       Till next time, keep on creating!

Let it flow…

Art is a link to Source – Infinity Consciousness. The transformative potential in all of us allows art to be a path of self-knowledge and self-transcendence. My creations serve to raise consciousness so that we can recognize the Divine within and create a better world for us all.  ~ James F. Jereb, PhD*

In my humble opinion, making art is as close to touching Divinity as you can get. I agree with Mr. Jereb in that art is a link to one’s super consciousness; it peels away the layers of daily grind until you find yourself ‘in the zone’, much like a long-distance runner or yoga practitioner. When you are in the process, your mind seems to go into neutral and you coast along without any effort.

the_loneliness_of_the_long_distance_runner_title

(Must make a point of watching this film!)

“Ah, but that is not entirely true!” I hear you cry.

OK, sometimes it is hard to get anything to go right, as colours, perspective or composition just don’t want to obey any of the rules. My response to that would be that you should stop trying so hard and just DO. It doesn’t matter if things go wrong! The point is to let that little creative ferret come out of its hiding place and run all over the canvas or over whatever surface you are working on. Don’t keep it under a lid – just let it run! Before long you would be so engaged, things would start flowing…

ferret (Sweet little thing!)

Yes, just let it flow! You can always tear it up or start over. You can even start doing something entirely different!

paperm3

Our new-look website is up and running – have a look here … we are in the process of early registration for our 2017 event in October. It’s all very exciting as we will be concentrating efforts on specific regions for the four weeks, e.g.

Week 1  –  Paphos

Week 2  –  Nicosia

Week 3  –  Limassol

Week 4 –  Larnaca

Of course, the publicity and marketing will encompass the whole island for the entire month, but the four regions each will be highlighted in turn. This will include a gallery exhibition in each of the four cities, featuring established artists – something that has not been done here before, but we tested it in 2016. More details about this in a later post – early days! On our website you will see a section under “Members > Cyprus Open Galleries” – COG. Yes, an essential part in the wheel…

gear000_02db

Pafos2017 launched over the last weekend of January and it all sounds very exciting with lots of interesting activities all over town. We, at Cyprus Open Studios, wish each participant in this momentous event the very best of luck. May you go forth and prosper!

COS is looking ahead towards 2018 and beyond. Every step we take is with an eye on our future.

This year, we have already started a programme whereby we assist artists with exhibitions abroad. This spring, six of our members will attempt to be accepted by the Royal Academy of Arts in London – we wish them well! Should they not be successful, they will automatically qualify for the Salon des Refuses, also in London – seems to me like a win-win situation! There are two other opportunities, also in London, but we have not yet tied up the loose ends… More about this later.

In 2018, we envisage expanding the programme into Europe. This is all in the planning stages, as well as a very exciting ‘happening’ to coincide with the opening of COS 2018. Again, there are lots of elements to bring together and we are hoping to make the world aware of Cyprus and the vast treasure trove of talent we have.

Here in the Northern Hemisphere we are in deep winter – spice up those Winter Blues by adding a dash of Red! The kiln or the forge also helps… Keep on creating!

open-forge Isn’t this gorgeous?!

The COS Team.

* James F. Jereb, PhD, is a self-taught, visionary artist who works in paint, print and stone and is the creator of Stardreaming, Temples of the Cosmos, a 22-acre sacred stone temple labyrinth complex for the new millennium located in Santa Fe, New Mexico. Read all about him here: http://www.stardreaming.org/about.php and about the website: http://www.stardreaming.org/index.php